מעודכן לתאריך 12.09.2017

1. מלגות העמותה לקידום החינוך בת"א יפו לסטודנטים בוגרי העמותה ותושבי דרום ת"א יפו קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 30.9.2017
2. הלוואות קרן לוס אנג'לס קול קורא, טופס בקשה לקרן, טופס בדיקת נזקקות  להלן מועדי הגשת הבקשה להלוואה:* החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה- 15 בדצמבר.    
   *  החל מה - 16 בדצמבר ועד ה - 15 בפברואר.     *החל מה - 16 בפברואר ועד ה - 1 במאי.
3. מלגות בנושא זכויות אדם  קול קורא, שאלות נפוצות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 6.10.2017.
4. מלגת מחייה ללימודי דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל קול קורא התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא  10.11.2017.
5. מלגות כפר הסטודנטים  קול קורא.
6. מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבון, ריבונות ושלום״  קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד.
    לתשומת הלב  את אישור המוסד יש להחתים ע"י הח"מ  ברל"מ  (יש לתאם מראש עם דליה 04-8240244)ניתן להגיש ללשכת נשיא המדינה עד יום ג' 31.10.17.
7. תזכורת - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 7.9.2017.
    ההגשה באמצעות הרל"מ  תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.
8. שגרירות בריטניה- מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' למדענים ישראלים קול קורא ,הגשה עד 22.10.2017.
 

 

1. קול קורא 70/17 למלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים קול קורא.

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 7.9.2017  . ההגשה באמצעות הרל"מ  בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

2. מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבון, ריבונות ושלום״ קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד
לתשומת ליבכם- את אישור המוסד יש להחתים אצל סיגלית ברשות ללימודים מתקדמים (יש לתאם מראש עם גב' דליה גרשמן 04-8240244)
ניתן להגיש ללשכת נשיא המדינה עד יום שלישי, 31.10.2017.
3. מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 7.9.2017.
ההגשה באמצעות הרל"מ  בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה. 

4.  שגרירות בריטניה- מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' למדענים ישראלים קול קורא  להגשה עד 22.10.2017 (לפרטים נא לפנות לסוזן אמניפור).
5. "פעם הומבולדטיאן – תמיד הומבולדטיאן" – רצ"ב הזמנה (דו לשונית) למפגש עם ד''ר סימון הייל , נציגת קרן אלכסנדר פון הומבולדט להיכרות עם תכניות מענקי המחקר של הקרן.
11.9.2017 שעה 11:00 מצפור אשכול (בכפוף לרישום מראש בצרוף טל' להתקשרות (באמצעות מייל חוזר לסיגלית ) .