דרוש\ה: רכז ביח הGIS - אגף תקשוב

התפקיד כולל עבודה בצוות יחידת ה GIS באגף תקשוב ומערכות מידע, בניהול מידע והובלת פרויקטים
,)Arcmap, ArcGIS pro, ArcGIS for Servers, ArcPad( ESRI מבית גאוגרפיות בתוכנות שימוש באמצעות
בתוכנות גאוגרפיות מבוססות קוד פתוח, ובבסיסי נתונים SQL.

לפרטים לחץ כאן

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE