מכרז לתפקיד רכז/ת מניעת רעש וקרינה

כל העונה על דרישות המשרה ומעוניין/ת להגיש מועמדותו/ה, יש להעביר לאיגוד קורות חיים בצירוף תעודות המעידות על השכלה וכן המלצות.
על הפנייה להגשת מועמדות בצירוף המסמכים להישלח למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד יום 20.05.2022 בשעה 16:00.

לפרטים נוספים (PDF)

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE