קול קורא - מלגות לתלמידי תואר שני לבני החברה הערבית – מחזור ה' לשנים תשפ"א-תשפ"ב

במסגרת פעולות המועצה להשכלה גבוהה – ועדת ההיגוי של ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב) להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה בקרב החברה הערבית, תעניק הות"ת מלגות לסטודנטים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות בארץ.

בין מטרות התכנית: להגדיל את ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובתארים מתקדמים בפרט ובדרך זו להגדיל גם את מספר חברי הסגל האקדמי מחברה זו.

גובה כל מלגה 40,880 ₪  לשנה לתקופה של שנתיים (במחירי תקציב תשפ"א) והיא מיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת ולתשלום שכ"ל.

תנאי סף להגשת מועמדות:

· המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי אשר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

· המועמדים סיימו לימודיהם לתואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות.

· המועמדים התקבלו בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל או במסלול הישיר לדוקטורט בתשפ"א

מקבל המלגה מתחייב כלפי האוניברסיטה:

א. לסיים את לימודיו, כולל כתיבת עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה.

ב. ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר במוסד בו הם לומדים בהיקף של לא יותר מ- 4 שעות שבועיות.

ג. להגיש דו"חות התקדמות במועד עליו ידע הזוכה במלגה מיד עם קבלת הודעת הזכייה.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את תיק הגשת מועמדות בדוא"ל בקבצים נפרדים על פי השם שיצויין להלן. את הקבצים יש לשלוח לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  מועד ההגשה עד ליום חמישי 24.9.2020. לא תנתנה הארכות.

תיק ההגשה יכלול:

· טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מצ"ב) – שם הקובץ שישלח: "טופס בקשה"

· קורות חיים (תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות, או בהצטיינות יתירה, פרסים וכד') - שם הקובץ שישלח: "קורות חיים".

· גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו/דירוגו היחסי של המועמד ביחס למסיימים במחזורו בתחום לימודיו - שם הקובץ שישלח: "גילניונות ציונים".

· תעודת התואר הראשון (אם טרם הוענקה תעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על הזכאות לקבל את התואר ולצרף את התעודה מיד עם קבלתה) - שם הקובץ שישלח: "תעודה".

· שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי בכיר שלימודו את המועמד/ת בתואר הראשון במידת האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבל המועמד לתואר שני - שם הקובץ שישלח: "המלצות".

· אישור רשמי על קבלה ללימודים - שם הקובץ שישלח: "אישור קבלה ללימודים".

 

בתודה על שיתוף הפעולה,

חתימה סיגלית עברית

סיגלית רג'ואן

ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE