מלגות דוקטורט ובתר דוקטורט ליוצאי אתיופיה - תשפ"א ומלגות לסטודנטים שארץ מוצאם דנמרק

 

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

קול קוראטופס בקשה  ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.11.2020

תכנית מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

קול קוראטופס בקשה ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.11.2020

קול קורא למלגות לסטודנטים/יות שארץ מוצאם דנמרק

קול קורא   

טופס הרישום ניתן להורדה

    www.disf.dk

יש להגיש מועמדות עד ה - 31.12.2020

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE