הצהרה לפני יציאה לסיור

שלום לכולם,

מצורף המסמך עליו מחויב/ת לחתום כל סטודנט/ית כתנאי ליציאה לסיור. על הסטודנטים להביא עימם דף זה מודפס וחתום בבוקר הסיור ולהעביר למרצה.

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE