מלגת דוקטורט למחקר בתחום מדעי החברה והסביבה לשנת הלימודים תשפ"ב (תאריך ההגשה הוארך ל-19.7.2021)

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר וקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה יעניקו את מלגת ארנון סופר לשנת הלימודים תשפ"ב 2022 עבור מחקר בתחום מדעי החברה והסביבה. קול קורא למידע נוסף והנחיות להגשה בקישור הבא:

לפרטים נוספים (PDF)

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php/voices-call/

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE