קול קורא - קרן קימת לישראל תחום המאבק במשבר האקלים

קרן קימת לישראל מקדמת פעילות רחבה בתחום המאבק במשבר האקלים ואף מקימה בימים אלו לצורך קידום פעילות זו את מרכז קק”ל למאבק במשבר האקלים.

במסגרת זו קק”ל מתכננת ליצור את "נבחרת האקלים של קק”ל באקדמיה" קבוצה מובחרת של סטודנטים הלומדים לתואר שלישי ואשר נושא המחקר שלהם עוסק בתחום המאבק במשבר האקלים (כולל אנרגיות מתחדשות, שימוש יעיל במים, היערכות המערכות הטבעיות לאקלים המשתנה, לרבות שיטפונות ושריפות יער וכיו”ב). קבוצה זו תשולב בדיונים, מפגשים, סדנאות וצוותי החשיבה של מרכז קק”ל למאבק במשבר האקלים ותהווה חלק אינטגרלי ממנו.

בשנות הלימודים תשפ”ב (2021 – 2022) ותשפ”ג (2022 – 2023) יוענקו סה”כ 36 מלגות אקלים ע”ס 50,000 ₪ כל אחת.

יובהר, כי סכום של 100,000 ₪ יינתן אך ורק לסטודנטים שעבודת המחקר שלהם תעסוק בנושא של התפלת מים או פיתוח אנרגיה סולרית בלבד.

המלגות יוענקו לסטודנטים לתואר שלישי בתחומי מדעי הטבע, מדעי החברה, סביבה, חקלאות או הנדסה ואשר עבודת המחקר שלהם עוסקת בקידום המאבק במשבר האקלים, כולל אנרגיות מתחדשות. יש לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בקול הקורא.

 

להורדת הקול קורא + כתב הסכמה לחץ/י כאן

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE