ברית יוצאי מרוקו בישראל- מלגה לכתיבת עבודת דוקטורט העוסקת בנושא מורשת יהדות מרוקו

קול קורא, טופס הרשמה, מועד אחרון להגשה מועמדות 31.3.2023
לפרטים נוספים יש לפנות למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE