המעבדה לחישה מרחוק

המעבדה לחישה מרחוק

 

CubeLogo

sensing

חישה מרחוק - האמנות, המדע והטכנולוגיה שבהם מודדים ואוספים נתונים על קרינה  אלקטרומגנטית, המוקרנת, מוחזרת, מפוזרת או נבלעת בכדור הארץ וסביבתו או מעצמים פיזיים ותהליכים אחרים. מקורם של נתונים אלה, מבוסס על מכשירי מדידה הנישאים על גבי מטוסים או לוויינים, המנטרים את פני כדור הארץ והעצמים הנסקרים. נתוני החישה מרחוק, בהיותם נתונים דיגיטאליים, מאפשרים שילובם במערכות מידע מרחבי מתקדמות לצורך עיבוד וניתוח כמותי ומרחבי, המסייעים להבין ולנהל את משאבים הטבעיים של כדור הארץ, ובאיתור ופתרון בעיות אחרות כגון בנושא איכות הסביבה.

 

 

 

What is Remote Sensing

Remote sensing is the measurement and analysis of electromagnetic radiation reflected from, transmitted through, or absorbed and scattered by the atmosphere, the hydrosphere and by material at or near the land surface, for the purpose of understanding and managing the Earth's resources and environment.

Remote sensing may be broadly defined as the collection of information about an object without being in physical contact with the object. Aircrafts and satellites are the common platforms from which remote sensing observations are made. The term remote sensing is restricted to methods that employ electromagnetic energy as the means of detecting and measuring target characteristics.

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE