"קולות קוראים" למלגות לתלמידי התארים המתקדמים

1. מלגות עלה למענקים לחקר תחום המגוגבלות שכלית התפתחותית קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 7.5.2017.

2. מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדוייקים תשע"ז קול קורא, טופס בקשה ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.3.2017.

3. מכון ז'בוטינסקי- מלגה לדוקטורט ופרסי לימודים לסטודנטים קול קורא מועד אחרון להגשה 28.6.2017.

4. קרן שחף- מלגת מחקר בנושא הקהילות המשימתיות בישראל קול קורא את הצעות המחקר יש לשלוח עד התאריך 30.3.2017 לכתובת המייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5. מלגות מל"ג לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"-תשע"ח-תשע"ט קול קורא, טופס בקשה, טופס פנימי ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 11.5.2017.

6. מלגות מל"ג לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני מיעוטים-מחזור ט"ז לשנים תשע"ח-תש"פ קול קורא, טופס בקשה, טופס פנימי, טופס המלצה, תקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 19.3.2017.