להלן לו"ז של הסמינר החוגי לסמסטר הקרוב.

כרגיל הסמינר יתקיים בימי ה' בין השעות 12:15-13:30 בחדר 8001.


מתייום ה',  12.01.2017 

מיגב' מורן זגה, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה.

נושא: "תפיסת הגבול בעולם הערבי"