מידע למועמדים

תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

 

  • בכל מקרה של אי התאמה בין המפורסם בשנתון האוניברסיטה לבין המפורסם באתר החוג יהיה שנתון האוניברסיטה המסמך הקובע. 
  • על פי תקנון התואר הראשון - תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו בחוג, בתקופת הלימודים התקנית.

 


 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE