הלימודים לתואר ראשון (ב"א) דו-חוגי וחד-חוגי בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

הלימודים לתואר ראשון (ב"א) דו-חוגי וחד-חוגי בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

ראש החוג: פרופ' שלומית פז
יו"ר הוועדה החוגית לתואר ראשון: פרופ' נגה קולינס-קריינר

מטרת הלימודים
הלימודים בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עוסקים בתופעות פיסיות, סביבתיות ואנושיות במרחב. הסטודנטים בחוג רוכשים כלים ומיומנויות מחקר תוך כדי לימוד פרונטלי, למידה בשטח ובמעבדות החוג. בחוג נלמדים ונחקרים מגוון רחב של תחומים כגון: גאולוגיה, גאומורפולוגיה, אקלים, אקולוגיה וסביבה, משאבי מים, גאוגרפיה תרבותית, חברתית, עירונית והיסטורית, תכנון ומדיניות סביבתית, מערכות מידע גאוגרפיות, חישה מרחוק.

תנאי הקבלה
המועמדים ללימודים בחוג נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וברמה הנדרשת על ידי החוג (ומתפרסמת באתר האוניברסיטה).
תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים מעל גיל 30, בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה ולאחר ראיון אישי - להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית. בנוסף, עליהם לעמוד בבחינה באנגלית ובבחינה בעברית במידת הצורך.

חובת האנגלית
כל מועמד שאין ברשותו רמת אנגלית מתוצאות הבחינה הפסיכומטרית חייב לעבור לפני תחילת לימודיו בחינת סיווג לרמת האנגלית:
בחינת אמיר"ם (בחינה ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות והערכה) מתקיימת בתאריכים מרוכזים.
את ההרשמה ניתן לבצע:
דרך המכינה האוניברסיטאית, (טלפון 04-8240433, קומה 3,מגדל אשכול)
באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בטלפון: 02-6750647 / בכתובת האינטרנט

http://www.nite.org.il

מסלולי הלימוד
מסלולי הלימוד בחוג הם:
1) מסלול דו חוגי
2) מסלול חד חוגי
3) מסלול לימודי ערב דו חוגי
4) מסלול חד חוגי - משולב לימודי ערב להנדסאים
5) מסלול דו חוגי – לימודי ערב למורי דרך מוסמכים
6) מסלול חד חוגי - משולב לימודי ערב לבעלי הכשרה מקצועית

פירוט נוסף מופיע להלן.

1. מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי (201101-18-01)
התלמידים במסלול הדו-חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות זכות, מתוכן 60 נקודות בתוך החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, זאת על מנת להשלים את החובות לתואר הראשון.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה - 3 שנים.

2. תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי (201102-18-01)
התלמידים במסלול החד-חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות זכות מתוכן לפחות 90 נקודות בחוג לגאוגרפיה ולימודי הסביבה.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה - 3 שנים.

תוכניות לימוד מיוחדות
3. מסלול לימודי ערב דו-חוגי – לימודים לתואר ראשון (ב"א) (201161-18-01)
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מקיים מסלול לימודי ערב. הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) במהלך יום אחד בשבוע, ביום ג' בין השעות 16:00–22:00. מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לסטודנטים העובדים בשעות היום ללמוד בשעות הערב.
מועמדים מעל גיל 30 בעלי תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 75 ומעלה ולאחר ראיון אישי - יכולים להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית. בנוסף, עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים כגון רמת אנגלית ו/או רמת עברית נדרשת.
תוכנית לימודי הערב זהה מבחינת דרישותיה לתכנית לימודי היום כמפורסם בשנתון וכוללת לימודים פרונטליים וימי סיור.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה - 3 שנים.

4. מסלול חד חוגי - משולב לימודי ערב, להנדסאים - לימודים לתואר ראשון (201162-18-02)
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מציע תכנית מרוכזת ומיוחדת לתואר ראשון המיועד למועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי ולמועמדים הנמצאים בשלבים האחרונים של השגת הדיפלומה ומעוניינים להשלים לימודיהם לתואר ראשון .
התוכנית כוללת הכרה ב -30 נקודות זכות מתוך 120 נקודות לתואר ב"א מלא (בהצגת דיפלומה בלבד!) תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים הנ"ל שהינם בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה וראיון אישי להתקבל ללא צורך בבחינה פסיכומטרית.
דרישות נוספות: א. סיווג רמת אנגלית.
ב. מבחן יע"ל (לבעלי תעודת בגרות שאינה בעברית).
התוכנית מתקיימת בימים ג' וד' במהלך כל היום.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה - שנתיים-שנתיים וחצי.

לתשומת לבכם!
מאחר ומשך התכנית הוא שנתיים, על המתקבלים לתכנית להשלים רמת אנגלית "מתקדמים א"– עד תחילת שנה ב' של הלימודים.
ללא השלמה של רמת אנגלית זו – לא יתאפשר מעבר לשנה ב'.
לידיעתכם- במהלך הקיץ מתקיימים קורסי אנגלית. לפרטים נא לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית טל': 04-8240433

5. מסלול לימודי ערב מיוחד למורי דרך מוסמכים* בשיתוף החוג ללימודי ארץ–ישראל או החוג לארכיאולוגיה - לימודים לתואר הראשון (201163-18-01)
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג ללימודי ארץ ישראל או החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה מציעים מסלול דו-חוגי משותף לתואר ב"א (לימודי ערב) המיועד למורי דרך מוסמכים. זאת על מנת להרחיב את הבסיס המקצועי והידע בתחומי עיסוקם ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמורי דרך. הלימודים במסלול זה נמשכים בין שנתיים לשנתיים וחצי ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) ביום אחד בשבוע - יום ג' (בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה) בין השעות 16:00- 22:00. התוכנית כוללת הכרה ב-30 נקודות זכות מתוך 120 נקודות לתואר ב"א מלא. תנאי הקבלה לתוכנית מאפשרים למועמדים בעלי תעודת מורה דרך, תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה וראיון אישי להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית. כמו כן עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (ורמת העברית הנדרשת במידת הצורך).
* מורי דרך יכולים ללמוד גם במסלול החד חוגי בחוג.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה - שנתיים-שנתיים וחצי כולל סמסטר קיץ.

6. מסלול חד חוגי - משולב לימודי ערב, לבעלי הכשרה מקצועית בתחום הגאוגרפיה והסביבה - לימודים לתואר ראשון (201164-18-01)
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מציע מסלול חד-חוגי לתואר ב"א המיועד לבעלי הכשרה מקצועית. מסלול זה נועד להרחבת הידע הגאוגרפי והסביבתי של בעלי ההכשרה המקצועית ומאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית. התלמידים במסלול החד-חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות זכות, מתוכן לפחות 90 נקודות בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה.
תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים בעלי תעודות המעידות על הכשרה מקצועית קודמת (המאושרות על ידי ראש החוג) והינם בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה ולאחר ראיון אישי - להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית. בנוסף עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (ורמת העברית הנדרשת במידת הצורך). התוכנית מתקיימת בימים ג' וד' במהלך כל היום.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה - שלוש שנים.

 

 

מידע נוסף בנוגע להרשמה לתואר ראשון ניתן למצוא באתר ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.

לקבלת פרטים נוספים בנוגע לתוכניות התואר הראשון בחוג הנכם מוזמנים ליצור קשר עם גב' לימור פרסקו, מרכזת התואר הראשון במזכירות החוג, טלפון: 04-8240020, דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE