הלימודים לתואר שני (מ"א)

מטרת הלימודים

לימודי התואר השני בגאוגרפיה ובלימודי הסביבה מתמקדים בתחומים הבאים: גאוגרפיה ואיכות הסביבה, גאומורפולוגיה, אקלים, גאוגרפיה פוליטית, תרבותית וחברתית, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה של תיירות ופנאי, גאוגרפיה יישומית ותכנון. תוכנית הלימודים מכוונת לפיתוח החשיבה הגאוגרפית והסביבתית, לגיבוש הידע התיאורטי בתחומי ההתמחות, להקניית שיטות מחקר וכלים יישומיים–מקצועיים. לימודי המ"א מתנהלים בשני מסלולים ובכמה תוכניות:

 

מסלול א': חוג ראשי וכתיבת תזה מסלול עם תזה 201201-18-01
מסלול ב': חוג ראשי וכתיבת בחינת גמר - מסלול ללא תזה 201202-18-01
תוכנית מ"א: גאוגרפיה סביבתית למורים - מסלול ללא תזה 201204-18-01
תוכנית התמחות: תכנון ופיתוח משאבי תיירות - מסלול עם תזה 201207-18-01
מסלול ללא תזה 201208-18-01
תוכנית התמחות: התמודדות עם מצבי חירום - מסלול עם תזה 201110-18-01
מסלול ללא תזה 201209-18-01
תוכנית התמחות: התמודדות עם מצבי חירום –
התמחות בלימודי אש
מסלול עם תזה 201110-18-02
מסלול ללא תזה 201209-18-02
תוכנית התמחות: לימודי מים - מסלול עם תזה 201201-18-02
מסלול ללא תזה 201202-18-02
 תוכנית התמחות: מערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק) מסלול עם תזה 201212-18-01
  מסלול ללא תזה 201213-18-01

 

תנאי הקבלה (תקפים לגבי כל תכניות הלימוד לתואר השני)

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל:

למסלול א' יתקבלו תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון בגאוגרפיה בציון ממוצע של 87 לפחות ולא פחות מ-76 בחוג השני.

למסלול עם בחינת גמר או פרויקט גמר יתקבלו תלמידים אשר סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה בציון ממוצע של 82 לפחות ולא פחות מ-76 בחוג השני.

יתקבלו ללימודים גם תלמידים שלא סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה. התנאים זהים לקבלה של סטודנטים כפי שפורטו לעיל (מסלול א', מסלול ב' ותכניות הלימוד השונות). במידת הצורך, רשאית ועדת מ"א החוגית לדרוש לימודי השלמה עד 16 שש"ס.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

משך הלימודים במסלול א' – עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר – עד שנתיים

 

מסלול א' : חוג ראשי וכתיבת תזה 

מסלול ב': חוג ראשי וכתיבת בחינת גמר

מערכת שעות 
msword logo

*לפרטים נוספים לגבי כל המסלולים והתכניות ניתן להגיע דרך שנתון החוג.


גאוגרפיה סביבתית למורים-תוכנית מ"א

ראש התוכנית: פרופ' שלומית פז

מערכת שעות      מידעון  
msword logo   pdf logo

 

 

תוכנית המ"א בגאוגרפיה ולימודי סביבה נועדה להכשיר מורים בתחומים אלה וכן פעילי סביבה בנושאים סביבתיים מגוונים ובחינוך סביבתי.

לימודי הסביבה והחינוך הסביבתי הורחבו מאוד במערכת החינוך היסודי והתיכון בשנים האחרונות. מטרת התוכנית היא להעמיק ולהרחיב את הידע המדעי והמחקרי ביחסי אדם–סובב ולהעניק לסטודנטים כלים מקצועיים לעבודתם בתחום החינוך הגאוגרפי והסביבתי. התוכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ב').

במסגרת התוכנית יגישו התלמידים פרויקט גמר.

משך הלימודים: שנתיים


תוכניות ההתמחות לתואר השני


התמחות בתכנון ופיתוח משאבי תיירות

ראש התוכנית: פרופ' יואל מנספלד

מערכת שעות      מידעון  
msword logo   pdf logo

 

 

מטרת התוכנית להכשיר את מוסמכיה בהיבטים מרחביים תיאורטיים ויישומיים של תכנון ופיתוח משאבי תיירות, נופש ופנאי. במרכז ההתמחות מצויים הסמינרים, הסדנאות והקמפוסים שבהם יתורגלו בעיות בתכנון ופיתוח משאבים אלה. ניתן ללמוד תוכנית זאת בשני המסלולים המקובלים בתואר השני. התוכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ב').מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"תכנון ופיתוח משאבי תיירות".

התוכנית גם מקנה תת-התמחות ב"ניהול של אתרי מורשת ואתרי מורשת עולמית" של ארגון אונסקו. זאת בעקבות שותפות אסטרטגית בין החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ורשת חוקרי התיירות התרבותית של אונסקו שמושבה בסורבון בפריס. רשת זו מסונפת לארגון אונסקו ופועלת מטעמו (Unitwin Network for Culture, Tourism & Development).

בוגרי התוכנית שיעמדו בהצלחה בתת-ההתמחות יזכו לתעודת ניהול אתרי מורשת מטעם רשת חוקרים זו ומטעם אונסקו.

משך הלימודים במסלול עם תזה- 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר - שנה אחת (שלושה סמסטרים). .


התמחות בהתמודדות עם מצבי חירום

ראש אקדמי של התוכנית: פרופ׳ דבורה שמואלי

מרכזת התוכנית: ד"ר כרמית רפפורט

 מערכת שעות      מידעון    
msword logo   adobe-pdf-logo

  

 

 

התכנית מקנה הכשרה בהתמודדות עם מצבי חירום באמצעות הנחלת ידע תיאורטי ומעשי ובהקניית כלי ניתוח מגוונים לקבלת החלטות באסונות ומצבי חירום ומילוי תפקידי מפתח במשק החירום.

הלימודים יתקיימו ביום ד' בין השעות 8:30­–19:45

קהל היעד למגמה זו: בוגרי תואר ראשון בתחום מדעי החברה, מדעי האדמה, מדעי החיים, הרווחה והבריאות, מדעים מדויקים, מדעי הרוח ומנהל עסקים וניהול נושאי תפקידים בתחומים שונים של קביעת מדיניות, ניהול ופיקוד, במסגרות ציבוריות, אזרחיות וצבאיות: אנשי מל"ח, פיקוד העורף, משטרה, מד"א, כיבוי אש, קציני ביטחון בגופי חינוך ומפעלים וכדומה. התוכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ד')

משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר - שנה אחת (3 סמסטרים)

מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"התמודדות עם מצבי חירום".


התמודדות עם מצבי חירום-בהתמחות לימודי אש

ראש אקדמי של התוכנית: פרופ' דבורה שמואלי

ראש ההתמחות בלימודי אש: פרופ' לאה ויטנברג

מרכזת התוכנית: ד"ר כרמית רפפורט

מערכת שעות      מידעון
msword logo   adobe-pdf-logo

 

 

לימודי האש הינו תחום מחקר חדש, מורכב, רב תחומי ובין תחומי המתפתח בהתמדה. התנהגות האש בזמן ובמרחב מורכבת וקשה לחיזוי בשל אי הוודאות הרבה המלווה את אופן השפעתם של הגורמים השונים על קצב התפשטות האש וממדיה. מכאן, שגם היקף הנזקים וההשלכות הסביבתיות של אירועים אלו קשה לחיזוי. התמודדות זו מחייבת הערכות והכשרה מקצועית ומדעית אשר מוצעת לראשונה בישראל בתכנית זו.

קהל היעד למגמה זו: נושאי תפקידים בתחומים שונים של קביעת מדיניות, ניהול ופיקוד, במסגרות ציבוריות, אזרחיות וצבאיות: אנשי מערך הכבאות וההצלה, מל"ח, רח"ל, פיקוד העורף, משטרה, מד"א, קציני ביטחון בגופים ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים, כן בוגרי תואר ראשון בתחום מדעי החברה, מדעי האדמה, מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי הרוח התוכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ד').

משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר - שנה אחת (שלושה סמסטרים).

מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"התמודדות עם מצבי חירום – התמחות בלימודי אש".


לימודי מים

ראש התוכנית: פרופ' נעם גרינבאום

מערכת שעות      מידעון 
msword logo   adobe-pdf-logo

 

 

 

התוכנית משלבת בין תחומי הידע הפיסיים והאנושיים של משאבי המים לסוגיהם בהיבטים של הידרולוגיה, מדיניות, ניהול ותכנון. התוכנית נועדה לענות על חסר בתוכנית רב-תחומית ברמה גבוהה, שאינה מוצעת בארץ. התוכנית תקנה לבוגריה פרספקטיבה רב-תחומית רחבה על המימד הפיסי, האסטרטגי ועל האספקטים השונים של סוגיית המים בישראל. התובנות שירכשו בתחום זה יקנו לבוגרים כלי עבודה שישפרו את מקצועיותם ויאפשרו להם מציאת מקומות עבודה בתחום והתקדמות במקום עבודתם. התוכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ב').

קהל היעד: בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, הטבע וההנדסה וכן אנשי מקצוע בתחומים השונים של משק המים כגון, עובדי המים, ארגוני סביבה וטבע, תאגידי מים, ועוד.

משך הלימודים במסלול עם תזה – עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם פרויקט גמר – שנתיים.

מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"לימודי מים".

 


התמחות במערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

ראש אקדמי של התוכנית: ד"ר אנה ברוק

15022018

התוכנית מתמקדת בהעמקת הידע בשיטות שונות של איסוף מידע מרחבי וניתוחו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ומעניקה תובנות בסוגיות מרחביות בתחומים מגוונים על ידי שילוב נתונים מרחביים עיתיים ממקורות שונים. התכנית עשירה בתכניה ומעניקה ידע וכלים הן מבחינת הבסיס התיאורטי והן ביישום מגוון של מערכות המידע המרחבי ברמות מוניציפליות, ארציות וגלובליות. במסגרת הלימודים יינתנו כלים לעיבוד, אחסון, אחזור וניתוח נתונים מרחביים. מיומנויות אלה משמשות לשילוב בין הידע המדעי התאורטי לבין העבודה היישומית בשטח. בכך הן תורמות לקבלת החלטות מושכלות בתחומי עדכון מסדי הנתונים המרחביים, התכנון, הייעוץ והניהול של המרחב הפיסי וסביבת האדם.

משך הלימודים במסלול עם תזה – עד 3 שנים

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר – עד שנתיים

 

 


 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE