הלימודים לתואר שני (מ"א)

מטרת הלימודים

לימודי התואר השני בגאוגרפיה ובלימודי הסביבה מתמקדים בתחומים הבאים: גאוגרפיה ואיכות הסביבה, גאומורפולוגיה, אקלים, גאוגרפיה פוליטית, תרבותית וחברתית, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה של תיירות ופנאי, גאוגרפיה יישומית ותכנון. תכנית הלימודים מכוונת לפיתוח החשיבה הגאוגרפית והסביבתית, לגיבוש הידע התיאורטי בתחומי ההתמחות, להקניית שיטות מחקר וכלים יישומיים–מקצועיים. לימודי המ"א מתנהלים בשני מסלולים ובכמה תכניות:

 

201201-19-01     

מסלול עם תזה            

מסלול א:' חוג ראשי וכתיבת תזה

201202-19-01

מסלול ללא תזה

מסלול ב:' חוג ראשי וכתיבת בחינת גמר-

201204-19-01

מסלול ללא תזה

תכנית מ"א: גאוגרפיה סביבתית למורים-

   

תכניות התמחות:

201212-19-01

מסלול עם תזה

מערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

201213-19-01

מסלול ללא תזה

 

201207-19-01

מסלול עם תזה

תכנון ופיתוח משאבי תיירות-

201208-19-01

מסלול ללא תזה

 

201201-19-02

מסלול עם תזה

לימודי מים-

201202-19-02

מסלול ללא תזה

 

201210-19-01

מסלול עם תזה

התמודדות עם מצבי חירום-

201209-19-01

מסלול ללא תזה

 

201210-19-02

מסלול עם תזה

התמודדות עם מצבי חירום התמחות בלימודי אש –

201209-19-02

מסלול ללא תזה

 

תנאי הקבלה (תקפים לגבי כל תכניות הלימוד לתואר השני)

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל:
למסלול א' יתקבלו תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון בגאוגרפיה בציון ממוצע של 87 לפחות ולא פחות מ-76 בחוג השני.
למסלול עם בחינת גמר או פרויקט גמר יתקבלו תלמידים אשר סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה בציון ממוצע של 82 לפחות ולא פחות מ-76 בחוג השני.
יתקבלו ללימודים גם תלמידים שלא סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה. התנאים זהים לקבלה של סטודנטים כפי שפורטו לעיל (מסלול א', מסלול ב' ותכניות הלימוד השונות). במידת הצורך, רשאית ועדת מ"א החוגית לדרוש לימודי השלמה עד 16 שש"ס.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

סיורים

לצורך יציאה לסיורים שהינם חלק מתוכניות הלימודים בחוג, נדרש המועמד לחתום על הצהרת בריאות. ראו טופס מצורף.
אי חתימה על הטופס לא תאפשר קבלה ללימודים.

משך הלימודים במסלול א' – עד 3 שנים.
משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר – עד שנתיים

 


תוכניות ההתמחות לתואר השני 


גאוגרפיה סביבתית למורים-תוכנית מ"א

ראש התוכנית: פרופ' שלומית פז

       מידעון  
    pdf logo

 

 

תכנית המ.א. למורים בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה נועדה להעמיק ולהרחיב את הידע המדעי והמחקרי של מורים לגאוגרפיה וסביבה בנושאים רלוונטיים לתחום עיסוקם ולהעניק להם כלים מקצועיים לחינוך גאוגרפי וסביבתי.
התכנית מיועדת למורים לגאוגרפיה ומדעי הסביבה בבתי הספר (יסודי, חטיבת הביניים ותיכון), לבוגרי תואר ראשון בגאוגרפיה, בלימודי סביבה ואקולוגיה ובתחומים קרובים וכן לפעילים בארגונים סביבתיים מגוונים וברשויות המקומיות.
בתכנית נלמדים נושאים מגוונים המותאמים לתכנית הלימודים המעודכנת של משרד החינוך "גאוגרפיה - אדם וסביבה". נושאים נוספים תורמים להעמקת הידע הנדרש ממורה לגאוגרפיה בת-זמננו. החל משנה"ל תש"פ יחשפו הסטודנטים בתכנית למסלול "הסייבר הגאוגרפי" תוך למידת תחום מערכות המידע הגאוגרפיות (GIS) והחישה מרחוק.
התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ב') במסגרת התכנית יגישו התלמידים פרויקט גמר.
משך הלימודים: שנה וחצי.


התמחות במערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

ראש התכנית: ד"ר אנה ברוק

      מידעון  
    pdf logo

 

 

 

התכנית מתמקדת בהעמקת הידע בשיטות שונות של איסוף מידע מרחבי וניתוחו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ומעניקה תובנות בסוגיות מרחביות בתחומים מגוונים על ידי שילוב נתונים מרחביים עיתיים ממקורות שונים. התכנית עשירה בתכניה ומעניקה ידע וכלים הן מבחינת הבסיס התיאורטי והן ביישום מגוון של מערכות המידע המרחבי ברמות מוניציפליות, ארציות וגלובליות. במסגרת הלימודים יינתנו כלים לעיבוד, אחסון, אחזור וניתוח נתונים מרחביים. מיומנויות אלה משמשות לשילוב בין הידע המדעי התאורטי לבין העבודה היישומית בשטח. בכך הן תורמות לקבלת החלטות מושכלות בתחומי עדכון מסדי הנתונים המרחביים, התכנון, הייעוץ והניהול של המרחב הפיסי וסביבת האדם.
משך הלימודים במסלול עם תזה – עד 3 שנים.
משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר – עד שנתיים.
מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"מערכות מידע מרחבי ".


התמחות בתכנון ופיתוח משאבי תיירות

ראש התכנית: פרופ' יואל מנספלד

 

ברושור      מידעון  
msword logo   pdf logo

 

 

 


מטרת התכנית להכשיר את מוסמכיה בהיבטים מרחביים תיאורטיים ויישומיים של תכנון ופיתוח משאבי תיירות, נופש ופנאי. במרכז ההתמחות מצויים הסמינרים, הסדנאות והקמפוסים שבהם יתורגלו בעיות בתכנון ופיתוח משאבים אלה. ניתן ללמוד תכנית זאת בשני המסלולים המקובלים בתואר השני. התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ב'). מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"תכנון ופיתוח משאבי תיירות".
התכנית מקנה גם תת-התמחות ב"ניהול של אתרי מורשת ואתרי מורשת עולמית" של ארגון אונסקו. זאת בעקבות שותפות אסטרטגית בין החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ורשת חוקרי התיירות התרבותית של אונסקו שמושבה בסורבון בפריס. רשת זו מסונפת לארגון אונסקו ופועלת מטעמו (Unitwin Network for Culture, Tourism & (Development. בוגרי התכנית שיעמדו בהצלחה בתת-ההתמחות יזכו לתעודת ניהול אתרי מורשת מטעם רשת חוקרים זו ומטעם אונסקו.
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.
משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר – שנתיים
מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"תכנון ופיתוח משאבי תיירות ".


 

התמחות בלימודי מים

ראש התכנית: פרופ' נעם גרינבאום

       מידעון  
  pdf logo

 

 

 

התכנית משלבת בין תחומי הידע הפיסיים והאנושיים של משאבי המים לסוגיהם בהיבטים של הידרולוגיה, מדיניות, ניהול ותכנון. התכנית נועדה לענות על חסר בתכנית רב-תחומית ברמה גבוהה, שאינה מוצעת בארץ. התכנית תקנה לבוגריה פרספקטיבה רב-תחומית רחבה לגבי המימד הפיסי, האסטרטגי והאספקטים השונים של סוגיית המים בישראל. התובנות שירכשו בתחום זה יקנו לבוגרים כלי עבודה שישפרו את מקצועיותם ויאפשרו להם מציאת מקומות עבודה בתחום והתקדמות במקום עבודתם. התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ב').

קהל היעד: בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, הטבע וההנדסה וכן אנשי מקצוע בתחומים השונים של משק המים כגון, עובדי המים, ארגוני סביבה וטבע, תאגידי מים, ועוד.

משך הלימודים במסלול עם תזה – עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם פרויקט גמר – שנתיים.

מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"לימודי מים".


 

התמחות בהתמודדות עם מצבי חירום

ראש התכנית: פרופ׳ דבורה שמואלי

מרכזת התכנית: ד"ר כרמית רפפורט

       מידעון  
    pdf logo

 

 

 

התכנית מקנה הכשרה בהתמודדות עם מצבי חירום באמצעות הנחלת ידע תיאורטי ומעשי ובהקניית כלי ניתוח מגוונים לקבלת החלטות באסונות ומצבי חירום ומילוי תפקידי מפתח במשק החירום.

קהל היעד למגמה זו: בוגרי תואר ראשון בתחום מדעי החברה, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים, הרווחה והבריאות, מדעים מדויקים, מדעי הרוח ומנהל עסקים וניהול נושאי תפקידים בתחומים שונים של קביעת מדיניות, ניהול ופיקוד, במסגרות ציבוריות, אזרחיות וצבאיות: אנשי מל"ח, פיקוד העורף, משטרה, מד"א, כיבוי אש, קציני ביטחון בגופי חינוך ומפעלים וכדומה.

התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ד').

משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר - שנה אחת (3 סמסטרים).

מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"התמודדות עם מצבי חירום".


 

התמודדות עם מצבי חירום – התמחות בלימודי אש

ראש התכנית: פרופ' דבורה שמואלי

ראש ההתמחות בלימודי אש: פרופ' לאה ויטנברג

מרכזת התכנית: ד"ר כרמית רפפורט

       מידעון  
  pdf logo

 

 

 

לימודי האש הינו תחום מחקר חדש, מורכב, רב תחומי ובין תחומי המתפתח בהתמדה. התנהגות האש בזמן ובמרחב מורכבת וקשה לחיזוי בשל אי הוודאות הרבה המלווה את אופן השפעתם של הגורמים השונים על קצב התפשטות האש וממדיה. מכאן, שגם היקף הנזקים וההשלכות הסביבתיות של אירועים אלו קשה לחיזוי. התמודדות זו מחייבת היערכות והכשרה מקצועית ומדעית אשר מוצעת לראשונה בישראל בתכנית זו.

קהל היעד למגמה זו: נושאי תפקידים בתחומים שונים של קביעת מדיניות, ניהול ופיקוד, במסגרות ציבוריות, אזרחיות וצבאיות: אנשי מערך הכבאות וההצלה, מל"ח, רח"ל, פיקוד העורף, משטרה, מד"א, קציני ביטחון בגופים ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים. כמו כן בוגרי תואר ראשון בתחום מדעי החברה, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים, מדעים מדויקים ומדעי הרוח. ה

תכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע (יום ד').

משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול עם בחינת גמר – שנה אחת (שלושה סמסטרים)

מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות ב"התמודדות עם מצבי חירום – התמחות בלימודי אש".


 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE