קולות קוראים" למלגות לתלמידי התארים המתקדמים"

2020

בימים אלו נפתחו שני 'קולות קוראים'  לתוכניות חילופי סטודנטים/סטודנטיות עבור שנה"ל תשפ"ב 2021-2022:

1) תכנית ארסמוס פלוס –תכנית ניידות של האיחוד האירופאי לסטודנטים בתואר ראשון, שני ודוקטורט הכוללת מלגות מלאות לכיסוי עלויות המחייה והטיסה. המלגות מוענקות על ידי האיחוד האירופאי  קול קורא לארסמוס + ורשימת האוניברסיטאות  בארסמוס+

2) תכנית חילופי סטודנטים על בסיס הסכמים של אוניברסיטת חיפה (ארה"ב, אירופה ומזרח אסיה), בעיקר לתואר ראשון וכוללת מלגות הניתנות על ידי אוניברסיטת חיפה  רשימת האוניברסיטאות לחילופי סטודנטים.

ההרשמה הוא דרך אתר זה וניתן להיעזר בהוראות המפורטות.

THE CALL FOR APPLICATIONS OF THE 10TH EDITION OF THE BRAZIL SCHOLARSHIPS PROGRAM PAEC OAS-GCUB IS ONLINE

קול קורא

מלגה מקרן סיוביצ'י לשנת הלימודים תש"פ - 2020

קול קורא

How-to-apply_NRW-Scholarship-Prog-2020_Israel

קול קורא

ISR 2020 Scholarship-places_3

קול קורא

Letter-of-reference_form-2020

קול קורא

Sts' in Schreiben Prof. Robin

קול קורא

Association “Rondine Cittadella della Pace” 2020

קול קורא  For further information regarding the program and download the call as well, please visit https://callforparticipants.rondine.org/.

 ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 9.2.2020

2020/2021 Call for Proposals of the French Embassy - the "Chateaubriand" Fellowships

Call

Deadline : March 15th, 2020

Scholarship Program of the German State of North Rhine-Westphalia for students from Israel

How to applyLetter of ReferenceScholarship Places

Deadline : February 29th 2020

  

מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן תש"פ

קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 15.2.2020

2019

עדכון: 08.01.20

 

קול קורא לאיתור חבר/ת סגל במסלול עם קביעות בגאוגרפיה ולימודי סביבה - לפרטים לחץ כאן

 


עדכון: 19.08.19

המועמדים יגישו הבקשה באמצעות הדוא"ל בלבד בקבצים נפרדים בהתאם להנחיות  את הקבצים יש לשלוח לכתובתThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

1. סטודנטיות מצטיינות מקרב החברה החרדית  גובה כל מלגה 41,000 ₪ לשנה לתקופה של שנתיים (במחירי תקציב תש"פ) והיא מיועדת לצרכי קיום המלגאים ותשלום שכ"ל.  מועד ההגשה עד ליום 12.9.2019.

2. סטודנטים בני החברה הערבית   מועד ההגשה עד ליום 10.10.2019 גובה כל מלגה 40,880 ₪  לשנה לתקופה של שנתיים (במחירי תקציב תש"פ) והיא מיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת ולתשלום שכ"ל. 


עדכון 11.7.19

 

מלגת מחקר קואופרציה

 

עדכון 7.7.19

 

מלגת לימודים מוגדלת 25,000 ש"ח לשנה וליווי תעסוקתי בנוסף לכל הליווי של אייסף

המיזם מיועד למקצועות ה STEM (הנדסה, מתמטיקה, מדעים מדויקים, מדעי החיים והטבע), למידע נוסף לחץ כאן.

 

עדכון 20.6.19

משרד  המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קוראדגשים להגשת קדם הצעת מחקרהנחיות,נהלי עבודהטופס הגשההצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

משרד המדע - קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא,הנחיות,דגשים להגשת קדם הצעת מחקרנהלי עבודה,,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.7.2019

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

קול קוראהנחיותדגשים להגשת קדם הצעת מחקרטופס הגשהנספח הגדרת פריפריה,דירוג למ"ס,

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול הקוראדגשים להגשת קדם הצעת מחקרטופס הגשההנחיות  מועד האחרון להגשה 11.7.2019

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019 קול קורא וטופס הגשה  מועד אחרון להגשה לרל"מ יום חמישי 25.7.2019

מרכז מורשת מנחם בגין- תחרות פרסים לעבודות מחקר ועבודות סמינר קול קורא  מועד האחרון להגשה: יום א', א' באלול תשע"ט, ראשון בספטמבר 2019

עדכון 8.1.19

2018

1. ריכוז קולות קוראים למלגות לתלמידי התארים המתקדמים

2. קול קורא" – חדש – 3 מלגות דוקטורט לתלמידים בינלאומיים חדשים – ההגשה עד ה17.12.2018 לרל"מ . לטופס לחץ כאן

3. קריאה שניה – מלגות פולברייט (מצ"ב) , ההרשמה נסגרת  ב1.12.2018 . לטופס לחץ כאן

4. קול קורא מכון חרוב מלגות בתר דוקטורט מיקוד מחקר: ילדים ובני נוער בסיכון - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה ההתמחות יכולה לנבוע ממגוון תחומי הדעת יש להגיש לקרן ישירות עד ה15.1.2018 לטופס לחץ כאן

5. קול קורא Frost Scholarship יש לפעול לפי ההנחיות בקישור לטופס לחץ כאן

6. מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדויקים תשע"ט  המלגות מיועדות לסטודנטים לתארים שני או שלישי, הלומדים בתחומי המדעים, הנדסה, טכנולוגיה ורפואה ר ל קול קוראטופס בקשה ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 29.11.2018

 

 

שלום רב,

מצ"ב ריכוז קולות קוראים למלגות לתלמידים לתארים מתקדמים. נא העבירו לתלמידים.

 1. קו"ק חדש - מלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק תשע"ט  קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות   ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים(מדור מלגות מוסמך)  לא יאוחר מיום חמישי 10.2018
 2. קו"ק חדש  - מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק תשע"ט-תשפ"א קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים (מדור מלגות דוקטורט) מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי 10.2018
 3. קו"ק  פולברייט בקישור  מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2019 (לארה"ב) , מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 1 בדצמבר 2018, 16 מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים מצטיינים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה"ב בשנה האקדמית 2019/2020 באוניברסיטה מוכרת,

במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 47,500 $ לתקופה של 9–12 חודשים.המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על  קשר קליני עם חולים או מטופלים. 

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.  לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2015. לשאלות נא לפנות לפרטים שבקישור.

 1. קו"ק שטראוס בקישור  קול קורא מכון שטראוס לשנת 2018 -    המענקים מיועדים לתמיכה בסטודנטים לדוקטורט ומוסמך בקבוצות מחקר במוסדות להשכלה גבוהה, בבתי חולים ומכוני מחקר. -     גובה המענק עד 50,000 ₪     המענקים יוענקו לסטודנטים העוסקים במחקר המראה את הקשר בין תזונה נבונה, רכיבי מזון, ובריאות (מחקר ניסיוני, קליני או אפידמיולוגי).  המענקים יוענקו לסטודנטים שמחקרם מבוצע ללא מימון מגופים אחרים בתעשייה. מועד אחרון להגשה 6.9.2018
 2. Dan David Prize  קול קורא  יש להגיש לפי המסמכים שבקישור.
 3. קו"ק  למלגות לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית-תשע"ט קול קורא    תקנון   טופס הגשה
 4. ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.10.2018    הגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של רשות ללימודים מתקדמים הוא מחייב את תלמידי אוניברסיטת חיפה
 5. קו"ק  The Rhodes Scholarship for Israel in partnership with Helen Diller  Opening date: 1 June 2018
  Closing date: Applications for Israel must be received by midnight, local time, 30 September 2018
 6. מכון חרוב- סדנה בינלאומית לתלמידי דוקטורט בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה קול קורא ניתן להגיש תקציר לא יאוחר מתאריך 23.8.2018
 7. פרס קרן פזי לשנת 2018  קול קורא  ניתן להגיש מועמדות עד 31.8.2018

 

מעודכן לתאריך 13.05.2018 

תחרות פרסי מחקר - מרכז מורשת בגין  קול קורא  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ-12.8.2018
 
מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תשע"ט קול קורא, הנחיות   ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ-28.6.2018
 
יום עיון טרום נסיעה לסטודנטים ישראליים הנוסעים לארה"ב ללימודים אקדמיים קול קורא  מתקיים ביום 13.6.2018  במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 
מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים תשע"ט  קול קורא, הנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 28.6.2018
 
מלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018 קול קורא, הנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 14.6.2018
 
קול קורא למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018  קול קורא, הנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 28.6.2018
 
קול קורא למלגות ע"ש יובל נאמן לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018  קול קורא, הנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 14.6.2018
 
המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע"ר)- הגשת הצעות מחקר 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ2.7.2018 בשעה 15:00
 
מלגות בתר דוקטורט - משרד התשתיות  קול קורא, הנחיות, פורמט קורות חיים ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ-  27.5.2018
 
מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות - תשעט-תשעפ  קול קורא, טופס, תקנון והנחיות, פורמט קורות חיים, טופס הצהרה ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 15.5.2018 שעה 12:00

מעודכן לתאריך 22.04.2018

1.מלגות בתר דוקטורט - משרד התשתיות קול קורא, הנחיות, פורמט קורות חיים ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 27.5.2018.

2. מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות - תשעט-תשעפ, קול קורא, טופס, תקנון והנחיות, פורמט קורות חיים, טופס הצהרה. ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.5.2018 שעה 12:00.

3. מלגות הצטיינות לתואר שלישי לשנה"ל תשע"ט. טופס בקשה למלגת הצטיינות לדוקטורט תשע"ט, טופס המלצה מובנה, קורות חיים בעברית, קורות חיים באנגלית, טופס מלגה משולבת (Matching)

Application for new PhD Scholarship, Structured recommendation form, CV form

4. מלגת נשיא למסלול ישיר לשנה"ל תשע"ט טופס בקשה למלגת נשיא למסלול ישיר תשע"ט, טופס המלצה מובנה, קורות חיים בעברית, קורות חיים באנגלית

Application for new Direct Track PhD Scholarship, Structured recommendation form, CV form

מעודכן לתאריך 19.03.2018

תכנית מלגות הות"ת לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית תקנון והנחיות למחזור תשע"ט

 תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים  בני החברה הערבית תשע"טבני החברה הערבית תשע"ט

טופס הגשת מועמדות

מעודכן לתאריך 26.02.2018

1מצ"ב קול קורא למלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה – מחזור ט"ו לשנים תשע"ט-תשפ"א קול קורא, טופס בקשה, נספח הגדרת פריפריה, תקנון והנחיות.

ניתן להציג מועמדות לרל"מ לא יאוחר מיום 11.3.2018.

2.הזמנה ליום מידע והכנה ארצי לפוסט דוקטורט המתקיים באוניברסיטת בן גוריון מטעם המרכז לקידום נשים באקדמיה, מתקיים ב27.3.2018 וכולל פאנל קרנות למלגות פוסט-דוקטורט.

3.קול קורא מטעם אוניברסיטת POTSDAM הצגת מועמדד ליום 2.5.2018.

מעודכן לתאריך 13.02.2018

1.PhD Fellowships HCGES קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד ליום 1.6.2018

2.מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל קול קורא המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 15.04.2018

3.מלגות משרד המדע בתחום המדע היישומי וההנדסי לתלמידי תואר שלישי ע"ש זאב ז'בוטינסקי לשנת 2018 קול קורא, הנחיות (שימת הלב למועד ההגשה של רל"מ כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של רל"מ הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה).

4.פרס דן דוד לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד ליום 10.3.2018

5.מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשע"ט-תשפ"א קול קורא, טופס בקשה, טופס פנימי, תקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 5.3.2018

מעודכן לתאריך 23.01.2018

1.מלגות קרן וולף תשע"ח קול קורא, טופס ניתן להגיש מועמדות עד יום ראשון 4.2.2018

2.מלגה להשתלמות בתר דוקטורט בתחום מדעי החיים בחו"ל קול קורא ההרשמה תתבצע אונליין בין התאריכים 14/1/18-14/3/18

3.מלגות בתר-דוקטורט של המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון לשנה"ל תשע"ח קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 15.3.2018

4.מלגה לקורס קיץ בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שני קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 18.1.2018

מעודכן לתאריך 14.01.2018

מלגה על שם ברל רפטור וסונקה גרובר ז"ל מצ"ב

1.פרויקט "מעברים" – קבוצות דיון לדוקטורנטים ובתר-דוקטורנטים (פרופ' דוד לוי פאור – אוניברסיטת ירושלים ) מצ"ב.

2.מלגות בתר-דוקטורט של המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון לשנה"ל תשע"ח קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 15.3.2018.

3.מלגות לימודים מטעם ממשלת North Rhine-Westphalia קול קורא.ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 28.2.2018

4.מלגה לקורס קיץ בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שני קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 18.1.2018

5.מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים- תשע"ח קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 15.2.2018

6.מלגת קרן ריגר 2018-2019 קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.6.2018

7.מלגה ע"ש פרופ' פטרישה ואן-הורן ז"ל, לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 17.12.2017

8. מלגת עמיתי קרן עזריאלי תשע"ט קול קורא, טופס המלצה, טופס בקשה, תקנון עברית, תקנון אנגלית ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ-15.1.2018

מעודכן לתאריך 24.12.2017

1. Combined Weizmann – Abroad Postdoctoral Program for Advancing Women in Science קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד ל- 15.4.2018.

2. מלגת עמיתי קרן עזריאלי תשע"ט קול קורא, טופס המלצה, טופס בקשה, תקנון עברית, תקנון אנגלית ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 15.1.2018.

3. מלגת האגודה הישראלית ללימודים קנדיים ע"ש אריה שחר קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 22.2.2018.

4. מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי ערבי- מענק על עבודות תזה או דוקטורט קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד ל- 1.2.2018.

5. Frost scholarship program - Israel קול קורא.

מעודכן לתאריך 14.11.2017

קולות קוראים למלגות עבור תלמידי התארים המתקדמים מקרן רחל וסלים בנין; משרד התיירות; קרן ענבר ;PBC Fellowship Program for Outstanding Chinese and Indian Post-Doctoral Fellows

1. מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי כדור הארץ, אסטרונומיה,ביולוגיה, חקלאות, רפואה וטרינרית, סיעוד).

המלגה תינתן על בסיס מעמד סוציו-אקונומי ומצוינות אקדמית. קול קורא, טופס בקשה ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך  21.11.2017.

2. משרד התיירות- הזמנת הצעות מחקר מסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים מוכרים בשנת 2017, מכרז 25/2017  קול קורא ההצעות תוגשנה עד יום עד ליום שני כ"ג בכסלו  11/12/2017 בשעה 12:00.

לתשומת ליבכם- את נספח א' יש להחתים אצל סיגלית רג'ואן, ברשות ללימודים מתקדמים (יש לתאם מראש ומבעוד מועד עם דליה 04-8240244).

3. מלגות "קרן ענבר" לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 18.1.2018.

4.The PBC Fellowship Program for Outstanding Chinese and Indian Post-Doctoral Fellows call for applications (Hebrew), call for applications (English),Instructions, application form.

Deadline for submission- no later than December 1st, 2017 at 12:00pm.

נא העבירו המידע לתלמידים.

מעודכן לתאריך 05.11.2017

הנדון: "קול קורא" למלגות על בסיס סוציו-אקונומי לתלמידי תואר שני – תשע"ח

אבקש להודיעכם כי טופס בקשת מלגת סיוע לתואר שני "יעלה" לאוויר בתאריך 5.11.2017 ויעמוד לשימושם של  ציבור הסטודנטים עד לתאריך 25.12.2017.

בשנה"ל תשע"ח חל שינוי בגובה המלגות ובמספר הזכאים. המלגה תעמוד על 8,000 ₪ ומספר הזכאים לה לא יעלה על 25 סטודנטים מכלל תלמידי התואר השני וזאת בהתאם לאפשרויות התקציביות.

המלגות תוענקנה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים, לאחר מיונם של הטפסים המקוונים, אשר ימולאו על ידי הסטודנטים בפורטל הסטודנטים.

רשאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים בהתאם לפירוט הבא:

1.  מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית) – שנים א' – ג'.

2. מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) –   שנים א' – ב'.

סטודנטים ששנת תשע"ח הנה השנה הראשונה ללימודי התואר השני, יוכלו להגיש בקשתם למלגה גם אם הנם במעמד "על תנאי", אולם המלגה תוענק להם רק לאחר מעבר למעמד "מן המניין".

סטודנטים נזקקים מתבקשים למלא טופס בפורטל הסטודנטים, לצרף את האישורים הרלוונטיים ולשלוח הטופס המקוון בהתאם להנחיות. הליך הסינון והמיון יעשה באמצעות ניקוד, אשר יקבל כל סטודנט בהתאם לנתונים אותם ימלא ובהתאם למכלול האישורים אותם יציג.

מעודכן לתאריך 01.11.2017

מרכז העיר הלבנה שמח לפרסם קול קורא למלגת מחקר בנושא "הסכמי ההעברה".

המלגה מיועדת למחקרים מתחום האדריכלות, ההיסטוריה של האדריכלות והיסטוריה כללית.

מרכז העיר הלבנה הינו שיתוף פעולה בין עיריית ת"א-יפו לממשלת גרמניה ומטרתו לפתח ולהעמיק את הידע והמורשת של העיר הלבנה. https://www.whitecitycenter.com/

 נשמח אם תפיצו את הקול הקורא המצורף (בעברית ובאנגלית) לרשימת התפוצה ולכל פורום שתמצאו לנכון.

 לשאלות מוזמנים לפנות אלינו.

 בתודה,

 
ד"ר רחל גוטסמן

מנהלת מעבדת השימור במרכז העיר הלבנה.

מעודכן לתאריך 12.09.2017

1. מלגות העמותה לקידום החינוך בת"א יפו לסטודנטים בוגרי העמותה ותושבי דרום ת"א יפו קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 30.9.2017
2. הלוואות קרן לוס אנג'לס קול קורא, טופס בקשה לקרן, טופס בדיקת נזקקות  להלן מועדי הגשת הבקשה להלוואה:* החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה- 15 בדצמבר.    
   *  החל מה - 16 בדצמבר ועד ה - 15 בפברואר.     *החל מה - 16 בפברואר ועד ה - 1 במאי.
3. מלגות בנושא זכויות אדם  קול קורא, שאלות נפוצות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 6.10.2017.
4. מלגת מחייה ללימודי דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל קול קורא התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא  10.11.2017.
5. מלגות כפר הסטודנטים  קול קורא.
6. מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבון, ריבונות ושלום״  קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד.
    לתשומת הלב  את אישור המוסד יש להחתים ע"י הח"מ  ברל"מ  (יש לתאם מראש עם דליה 04-8240244)ניתן להגיש ללשכת נשיא המדינה עד יום ג' 31.10.17.
7. תזכורת - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מ- 7.9.2017.
    ההגשה באמצעות הרל"מ  תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.
8. שגרירות בריטניה- מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' למדענים ישראלים קול קורא ,הגשה עד 22.10.2017.
 

 

1. קול קורא 70/17 למלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים קול קורא.

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 7.9.2017  . ההגשה באמצעות הרל"מ  בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

2. מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבון, ריבונות ושלום״ קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד
לתשומת ליבכם- את אישור המוסד יש להחתים אצל סיגלית ברשות ללימודים מתקדמים (יש לתאם מראש עם גב' דליה גרשמן 04-8240244)
ניתן להגיש ללשכת נשיא המדינה עד יום שלישי, 31.10.2017.
3. מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 7.9.2017.
ההגשה באמצעות הרל"מ  בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה. 

4.  שגרירות בריטניה- מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' למדענים ישראלים קול קורא  להגשה עד 22.10.2017 (לפרטים נא לפנות לסוזן אמניפור).
5. "פעם הומבולדטיאן – תמיד הומבולדטיאן" – רצ"ב הזמנה (דו לשונית) למפגש עם ד''ר סימון הייל , נציגת קרן אלכסנדר פון הומבולדט להיכרות עם תכניות מענקי המחקר של הקרן.
11.9.2017 שעה 11:00 מצפור אשכול (בכפוף לרישום מראש בצרוף טל' להתקשרות (באמצעות מייל חוזר לסיגלית ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE