ריכוז קולות קוראים למלגות לתלמידי התארים המתקדמים

ריכוז קולות קוראים למלגות לתלמידי התארים המתקדמים (פרס דן דוד; ות"ת דוקטורנטים חברה ערבית; רוטנשטרייך; ורנר אוטו; יד ושם; עמיתי אייסף; הלוואות המגבית; עיריית עפולה מכון ליבך לחינוך; האקדמיה ללשון עברית ;עמיתי קרן עזריאלי )

1.      פרס דן דוד לשנת 2019 - מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים מועד אחרון להגשה: 10.03.19  קול קורא

2.      מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים– מחזור י"ח לשנים תש"פ-תשפ"בקול קוראטופס בקשהטופס המלצהתקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

3.      קול קורא לתכנית לזכויות אדם והיהדות- תכנית מלגות במכון הישראלי לדמוקרטיה  קול קורא תנאים והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.4.2019

4.      מלגת עיריית עפולה לתושבי העיר, לתארים ראשון, שני ושלישימועד ההגשה האחרונה  31.1.2019 בחצות.קול קורא

5.      מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים לשנת 2019מועד אחרון להגשה 15/02/2019קול קורא

6.      יד ושם - מלגות עידוד לתלמידי תואר שני ושלישי 2018-2019 מועד אחרון להגשה 15.1.2019קול קורא

7.      קרן מחקר מאל"ו 2019מועד אחרון להגשה 28.02.19 קול קוראאת התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

8.      מלגות ות"ת ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תש"פ-תשפ"בקול קורא  טופס בקשהתקנון והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

9.      מלגות עמיתי אייסף לדוקטורט ובתר דוקטורט בחו"ל 2019-2020:קול קורא

10.   הלוואת קרן המגבית לוס אנג'לס לתלמידי תואר שני – תשע"טקול הקורא   טופס בדיקת נזקקות  טופס בקשת הלוואה

        מועדי הגשת הבקשה להלוואה

   החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה-15 בדצמבר.

   החל מה- 16 בדצמבר ועד ה- 15 בפברואר.

   החל מה- 16 בפברואר ועד ה- 1 במאי.

 

11.   מכון ולטר ליבך לחינוך - קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורטקול הקוראמועד האחרון להגשת מועמדות 1.2.2019

12.   מלגות לימודים ע"ש עו"ד ד"ר שאול רומנו ז"ל ורעייתו וינקה רומנו ז"ל בתחומי רפואה, משפטים ומדעי החברהקול קוראמועד האחרון להגשת בקשה למלגה 31.1.2019

13.   פרס מחקר לעבודת דוקטורט מצטיינת בתחום הגיל הרך לשנת תשע"טקול קוראהמועד האחרון להגשת הבקשות 14.02.2019

14.   פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן-חיים לשנת תשע"ט המועד האחרון להגשת מועמדות: 27 בינואר 2019קול קורא

15.   עמיתי קרן עזריאלי לתלמידי תואר שלישי -תש"פניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 31.1.2019קול קוראהנחיות באנגליתהנחיות בעבריתטופס הגשהטופס המלצה מובנית

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE