מעבדות החוג

aklim cartography geomorphology sensing GIS

מכוני מחקר

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם ביטוי מרחבי, דוגמת משאבים טבעיים ותפוצתם, פריסת האוכלוסייה, התשתית הפיסית והמרכיבים הסביבתיים.

הקתדרה מפרסמת ניירות עמדה, נותנת ייעוץ למקבלי החלטות בכירים, יוזמת מחקרים ימי עיון וכנסים, מפרסמת ספרים ועבודות מדעיות ומסייעת לתלמידי מחקר בתחומים הנזכרים לעיל .

כמו כן, עוסקת הקתדרה בהפצת הנושא בבתי הספר התיכוניים ומוסדות אקדמיה .

המרכז לחקר חיפה והצפון

המרכז לחקר חיפה והצפון ממשיך את דרכו של המרכז לחקר חיפה והגליל שפעל בשנות ה-80. בראש המרכז עומדת פרופ' נורית קליאוט מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והמנהל המדעי הוא ד"ר יגאל צ'רני מאותו החוג. מטרתו של המרכז לעסוק בעבודות מחקר רב תחומיות על מנת לגבש מדיניות משולבת לאזור זה.
המכון יעסוק בנושאים הבוערים ביותר העומדים על סדר היום של צפון הארץ: החל כמובן מנושאי איכות הסביבה, דרך התיישבות, ביטחון, היסטוריה, משיכת אוכלוסין, פיתוח ועוד. 

המרכז לחקר התיירות, הצליינות והנופש

המרכז לחקר התיירות, הצליינות והנופש הוקם על ידי אוניברסיטת חיפה ב- 1998.  עיקר עיסוקו של המרכז הם מחקרים תיאורטיים ויישומיים בתחום התיירות. לקוחות המרכז הם גופים ציבוריים ופרטיים בישראל ובחו"ל.  המרכז מתמקד בסוגיות תיירותיות בתחום הצליינות, פיתוח תיירות בת-קיימא, תיירות אקולוגית, התנהגות צרכנית של תיירים, השלכות של פיתוח מערכות תיירות ונופש על הסובב הפיסי, חברתי וכלכלי, קשרי הגומלין בין תיירות וסוגיות של בטחון ובטיחות, סוגיות של תכנון תיירות, סוגיות בתחום הכשרת כח אדם בתיירות ובנושאים הקשורים לתיירות ממוקדת עניין.המרכז תומך ומסייע לתלמידי מחקר הכותבים תיזות ודוקטורט בנושאים הקשורים לפעילות המרכז.  בראש המרכז עומד פרופ' יואל מנספלד מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה.

מרכז מחקר מערכות מידע מרחבי

center-csisr

מטרת מרכז המחקר למערכות מידע מרחבי הינה לקדם את נושא המחקר המרחבי הבין-תחומי. בכוונתנו לפתח יכולת של שירות ומתן בסיס למחקרים בנושאים שונים, מתחומים מגוונים, אשר דורשים וכוללים מרכיב מרחבי, למשל:

  • מיפוי ספרתי
  • בנייה ועדכון של מסדי נתונים מרחביים
  • חילוץ אוטומטי של אובייקטים מהדמאות לווין ותצלומי אוויר
  • תיאור והגדרת מצב מרחבי סטטי
  • ניתוח והכנת תרחישים ומודלים של תהליכים מרחביים דינאמיים

כל אלה יכולים להיערך ביבשה באוויר ובים, בסביבה מרחבית סטטית ודינאמית כאחד, במימד אחד וביותר, בארץ ובפלנטות אחרות.

הרקע הדיסציפלינארי המגוון של חברי המרכז מאפשר תמיכה בכל מחקר, מכל דיסציפלינה, אם יש למחקר מרכיב מרחבי. בנוסף, למרכז המחקר אנשי מקצוע בתחום החומרה והתוכנה ומומחים בתחום התכנות מבוסס מערכת מידע גיאוגרפי. המרכז מציע את שירותיו גם בתחומים אלו, באספקט המרחבי, עד לרמת ההפקה והדפסה של מפות דיגיטליות או מוצרים מרחביים אחרים.

המרכז בא לענות על הצורך המקצועי הנובע מהיכולת ההולכת וגדלה של המחשב לעיבוד נתונים מרחביים ספרתיים ועל הדרישה לנתונים מרחביים עדכניים ומפורטים. לרשות המרכז תוכנות ממ"ג (GIS) וכלים לעבודה בתחום החישה מרחוק (Remote Sensing) והיכולת לבניה ועדכון מסדי נתונים מרחביים, פיתוח אלגוריתמים לזיהוי אוטומטי של שינויים ואלגוריתמים מהירים לאחזור המידע המרחבי כחלק מהשירותים מבוססי המיקום (LBS – Location Based Services) וניתוח מודלים של ניבוי והסבר.