מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

 מר אילן אור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר באום דורית This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר ביאליסטוקי ניקולאס ביאליסטוק This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר דואר  יצחק This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר זגה מורן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר זיתוני רמי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר חאג' יחיא באשיר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר יונה עזרא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרופ' ישראלי   יחזקאל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר כרמון ארז This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר כהן  עמוס This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר לוי עינב This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' צור ליאה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר קופרשטיין יחיאל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר רובניקובה נטליה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר רייזר  הדס This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שאול  ירדנה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שהב  סיגל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שטובר נורית This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר שלף רן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר שנהר גילי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שפירא  אבי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE