חדשות אחרונות

mz ד"ר מוטי זוהר

 

 

גיאוגרפיה פיסית; היסטוריה סביבתית; מערכות מידע גיאוגרפיות; מיפוי וכרטוגרפיה

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

golanArnonפרופ' ארנון גולן

 
 
 
גאוגרפיה היסטורית- פוליטית של העת החדשה; גאוגרפיה היסטורית - עירונית; גאוגרפיה של מצב קולוניאלי

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pic Anna1ד"ר אנה ברוק

 
 
 
חישה מרחוק היפרספקטראלית ותרמית, ספקטרוסקופיה, פענוח וניתוח הדמאות רב ממדיות, ניתוח נתוני LiDAR

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rasemפרופ' ראסם חמאיסי

 
 
 
תכנון עירוני וסביבתי; גאוגרפיה עירונית; תכנון במגזר הערבי
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

pic greenbaumפרופ׳ נעם גרינבאום

 
 
 
הידרולוגיה ושטפונות; קרקעות; ניאוטקטוניקה ופליאוסייסמולוגיה; גיאולוגיה צעירה

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danד"ר דן מלקינסון

 
 
 
אינטראקציות שבין תהליכים אקולוגיים לבין דגמים מרחביים בנוף; שימוש בתוכנות ממ"ג לניתוח וסימולציות של תהליכים מרחבים

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pic Leaפרופ׳ לאה ויטנברג

 
 
 
גיאומורפולוגיה נחלית; אקולוגיה של שריפות יער; הידרולוגיה עילית; וסחיפת קרקעות

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Azaryahuפרופ' מעוז עזריהו

 

 

ג"ג תרבותית; אתרי הנצחה וזיכרון; היסטוריה של הנוף; אמריקניזציה של ישראל; הפוליטיקה של שמות רחובות

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

david-katzד"ר דוד כץ

 
 
משאבי מים בישראל, כלכלת מים, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

shlomit1512פרופ' שלומית פז

ראש החוג
 
שינויי אקלים; אקלים ובריאות האדם; יחסי אדם-סובב; סוגיות סביבתיות באגן הים התיכון; גאוגרפיה מקוונת

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

yoelפרופ' יואל מנספלד

 

 

חקר תיירות, פנאי ונופש; תכנון ופיתוח תיירות; תיירות וסוגיות בטחון ובטיחות; התנהגות צרכנית של תיירים; תיירות בת-קיימא

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cherneyד"ר יגאל צ'רני

 

גאוגרפיה עירונית; תכנון עירוני;התפתחות מטרופולינית; בנייה לגובה; נדל"ן והתחדשות עירונית; מרכז העסקים הראשי (מע"ר)

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ammatzia-Peledפרופ' אמציה פלד

 
 
מערכות מידע גאוגרפי; חישה מרחוק; גיאודזיה, מיפוי ומפות.

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Deborahפרופ' דבורה שמואלי

 
 
תכנון ערים; היבטים סביבתיים של מים, שימושי קרקע, תחבורה ופסולת מוצקה; ניהול קונפליקטים סביבתיים במגזר הציבורי ובבניית יכולות של קהילות ומוסדות.

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Noga-cפרופ' נגה  קולינס-קריינר

 
 
גאוגרפיה אנושית; פנאי, נופש ותיירות; תיירות דתית- נוצרית ויהודית; כרטוגרפיה; המרחב הכפרי.

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kutielפרופ' חיים קותיאל

 

 

צירקולציה אטמוספרית וקשרים מרחוק; דגמי לחץ הקשורים למשטרי טמפרטורות ומשקעים; מודלים של אי ודאות אקלימית; דיוקן של מפות אקלים; סופות אבק

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.