סגל אקדמי

פרופ׳ לאה ויטנברג
ראש החוגפרופ׳ לאה ויטנברגleaw@geo.haifa.ac.il
גיאומורפולוגיה נחלית; אקולוגיה של שריפות יער; הידרולוגיה עילית; וסחיפת קרקעות
פרופ' ראסם חמאיסי
פרופ' ראסם חמאיסיkhamaisi@geo.haifa.ac.il
תכנון עירוני וסביבתי; גאוגרפיה עירונית; תכנון במגזר הערבי
פרופ' שלומית פז
פרופ' שלומית פזshlomit@geo.haifa.ac.il
שינויי אקלים, השפעות שינויי האקלים על בריאות האדם ובטחונו, יחסי אדם-סובב, סוגיות סביבתיות באגן הים התיכון, זיהום אוויר.
פרופ' נגה  קולינס-קריינר
פרופ' נגה קולינס-קריינרnogack@geo.haifa.ac.il
גאוגרפיה אנושית; פנאי, נופש ותיירות; תיירות דתית- נוצרית ויהודית; כרטוגרפיה; המרחב הכפרי.
ד
ד"ר כרמית רפפורטcrapaport@geo.haifa.ac.il
ניהול מצבי חירום ואסון, התמודדות והתנהגות קהילות באסונות טבע, מוכנות לחירום ואסונות טבע, חוסן, מנהיגות בחירום והמשכיות עסקית.
ד
ד"ר מוטי זוהרmzohar@geo.haifa.ac.il
גיאואינפורמטיקה, ממ"ג לחקר הסביבה, סיכונים טבעיים, היסטוריה סביבתית
ד
ד"ר אנה ברוקAnna.brook@gmail.com
חישה מרחוק היפרספקטראלית ותרמית, ספקטרוסקופיה, פענוח וניתוח הדמאות רב ממדיות, ניתוח נתוני LiDAR
פרופ' מעוז עזריהו
פרופ' מעוז עזריהוmaoz.azaryahu@gmail.com
ג"ג תרבותית; אתרי הנצחה וזיכרון; היסטוריה של הנוף; אמריקניזציה של ישראל; הפוליטיקה של שמות רחובות
פרופ' יואל מנספלד
פרופ' יואל מנספלדyoel@geo.haifa.ac.il
חקר תיירות, פנאי ונופש; תכנון ופיתוח תיירות; תיירות וסוגיות בטחון ובטיחות; התנהגות צרכנית של תיירים; תיירות בת-קיימא
פרופ' דבורה שמואלי
פרופ' דבורה שמואליdeborah@geo.haifa.ac.il
חוקרת ראשית במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. ראש מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום. תכנון ערים; היבטים סביבתיים של מים, שימושי קרקע, תחבורה ופסולת מוצקה; ניהול קונפליקטים סביבתיים במגזר הציבורי ובבניית יכולות של קהילות ומוסדות.
פרופ' ארנון גולן
פרופ' ארנון גולןagolan@geo.haifa.ac.il
גאוגרפיה היסטורית- פוליטית של העת החדשה; גאוגרפיה היסטורית - עירונית; גאוגרפיה של מצב קולוניאלי
פרופ' דן מלקינסון
פרופ' דן מלקינסוןdmalk@geo.haifa.ac.il
אינטראקציות שבין תהליכים אקולוגיים לבין דגמים מרחביים בנוף; שימוש בתוכנות ממ"ג לניתוח וסימולציות של תהליכים מרחבים
ד
ד"ר דוד כץkatzd@geo.haifa.ac.il
משאבי מים בישראל, כלכלת מים, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית
פרופ' יגאל צ'רני
פרופ' יגאל צ'רניcharney@geo.haifa.ac.il
גאוגרפיה עירונית; תכנון עירוני;התפתחות מטרופולינית; בנייה לגובה; נדל"ן והתחדשות עירונית; מרכז העסקים הראשי (מע"ר)
פרופ' אורי שטנר
פרופ' אורי שטנרschattner@univ.haifa.ac.il
גיאופיסיקה, גיאולוגיה, טקטוניקה, פענוח סייסמי, גיאומורפולוגיה ימית, שדות פוטנציאל, מערכת כדה"א

Researchgate

חוקרים ממכון שמיר למחקר המלמדים בחוג

ד
ד"ר מוטי צ'רטרmcharter@geo.haifa.ac.il
קונפליקט אדם-חיות בר, שירותי המערכת האקולוגית, אקולוגיית חיות בר ואקולוגיה יישומית
ד
ד"ר אייל קורצבאוםekurzbaum@univ.haifa.ac.il
טיהור מים ממזהמים מיקרומזהמים, טיפול בשפכים חקלאיים (שפכי רפתות, בריכות דגים, שפכי בתי בת ויקבים), הסרת תרכובות חנקן ממים באמצעים ביולוגיים, קיבוע אנקפסולציה של תרביות חיידקים ופטריות לפירוק מזהמים במים, חמצון מתקדם לטיפול במים
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE