סגל אקדמי

ד
ד"ר מוטי זוהרmzohar@geo.haifa.ac.il
סיכונים טבעיים, היסטוריה סביבתית, מערכות מידע גיאוגרפיות, מיפוי וכרטוגרפיה
פרופ' ראסם חמאיסי
פרופ' ראסם חמאיסיkhamaisi@geo.haifa.ac.il
תכנון עירוני וסביבתי; גאוגרפיה עירונית; תכנון במגזר הערבי
פרופ׳ לאה ויטנברג
פרופ׳ לאה ויטנברגleaw@geo.haifa.ac.il
גיאומורפולוגיה נחלית; אקולוגיה של שריפות יער; הידרולוגיה עילית; וסחיפת קרקעות
פרופ' שלומית פז
ראש החוגפרופ' שלומית פזshlomit@geo.haifa.ac.il
שינויי אקלים, השפעות שינויי האקלים על בריאות האדם ובטחונו, יחסי אדם-סובב, סוגיות סביבתיות באגן הים התיכון, זיהום אוויר.
פרופ' ארנון גולן
פרופ' ארנון גולןagolan@geo.haifa.ac.il
גאוגרפיה היסטורית- פוליטית של העת החדשה; גאוגרפיה היסטורית - עירונית; גאוגרפיה של מצב קולוניאלי
פרופ׳ נעם גרינבאום
פרופ׳ נעם גרינבאוםnoamgr@geo.haifa.ac.il
הידרולוגיה ושטפונות; קרקעות; ניאוטקטוניקה ופליאוסייסמולוגיה; גיאולוגיה צעירה
פרופ' מעוז עזריהו
פרופ' מעוז עזריהוmaoz.azaryahu@gmail.com
ג"ג תרבותית; אתרי הנצחה וזיכרון; היסטוריה של הנוף; אמריקניזציה של ישראל; הפוליטיקה של שמות רחובות
פרופ' יואל מנספלד
פרופ' יואל מנספלדyoel@geo.haifa.ac.il
חקר תיירות, פנאי ונופש; תכנון ופיתוח תיירות; תיירות וסוגיות בטחון ובטיחות; התנהגות צרכנית של תיירים; תיירות בת-קיימא
פרופ' דבורה שמואלי
פרופ' דבורה שמואליdeborah@geo.haifa.ac.il
חוקרת ראשית במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. ראש מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום. תכנון ערים; היבטים סביבתיים של מים, שימושי קרקע, תחבורה ופסולת מוצקה; ניהול קונפליקטים סביבתיים במגזר הציבורי ובבניית יכולות של קהילות ומוסדות.
ד
ד"ר אנה ברוקAnna.brook@gmail.com
חישה מרחוק היפרספקטראלית ותרמית, ספקטרוסקופיה, פענוח וניתוח הדמאות רב ממדיות, ניתוח נתוני LiDAR
פרופ' דן מלקינסון
פרופ' דן מלקינסוןdmalk@geo.haifa.ac.il
אינטראקציות שבין תהליכים אקולוגיים לבין דגמים מרחביים בנוף; שימוש בתוכנות ממ"ג לניתוח וסימולציות של תהליכים מרחבים
ד
ד"ר דוד כץkatzd@geo.haifa.ac.il
משאבי מים בישראל, כלכלת מים, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית
ד
ד"ר יגאל צ'רניcharney@geo.haifa.ac.il
גאוגרפיה עירונית; תכנון עירוני;התפתחות מטרופולינית; בנייה לגובה; נדל"ן והתחדשות עירונית; מרכז העסקים הראשי (מע"ר)
פרופ' נגה  קולינס-קריינר
פרופ' נגה קולינס-קריינרnogack@geo.haifa.ac.il
גאוגרפיה אנושית; פנאי, נופש ותיירות; תיירות דתית- נוצרית ויהודית; כרטוגרפיה; המרחב הכפרי.
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE