חדשות אחרונות

bar-galפרופ' אמריטוס יורם בר-גל

גאוגרפיה תרבותית; תקשורת המונים וגאוגרפיה; חינוך גאוגרפי; מדע בדיוני וגאוגרפיה; ההסטוריה של הגאוגרפיה

             

maosפרופ' אמריטוס יעקב מעוז

תכנון ופיתוח כפרי

hayut yehudaפרופ' אמריטוס יהודה חיות

גאוגרפיה של תחבורה; גאוגרפיה כלכלית; גאוגרפיה של ספנות ונמלים

inbarפרופ' אמריטוס משה ענבר

גאולוגיה; גאופיסיקה ימית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

stanlyפרופ' אמריטוס סטנלי ווטרמן

גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה תרבותית

nuritפרופ' אמריטוס נורית קליאוט

גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה חברתית; לימודי סביבה; היסטוריה ופילוסופיה של הגאוגרפיה; ארגון מחקר, היבטים שונים של חקר התיירות

ArnonSoferפרופ' אמריטוס ארנון סופר

גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה צבאית; דמוגרפיה; גאוגרפיה של המזרח התיכון; מיקום תעשיות.

ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

 Personal Website                     

kipnisפרופ' אמריטוס ברוך קיפניס, ז"ל

דינאמיקה של מערכות עירוניות;  ערי עולם;  השפעת הגלובליזציה והעידן הפוסט תעשייתי על המרחב העירוני;  מאפיינים גאוגרפיים של סגנון החיים של החברה בת זמננו; תכנון עירוני, אזורי ולאומי.

michaפרופ' אמריטוס מיכה קליין

מורפולוגיה חופית וחופי ישראל; האדם והנוף - המעבדה הישראלית; מורפולוגיה של אגני היקוות.

kelermanפרופ' אמריטוס אהרן קלרמן

גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, חברה ומרחב, גאוגרפיה של ישראל