סגל אמריטוס

פרופ' אמריטוס יורם בר-גל
פרופ' אמריטוס יורם בר-גל
גאוגרפיה תרבותית; תקשורת המונים וגאוגרפיה; חינוך גאוגרפי; מדע בדיוני וגאוגרפיה; ההסטוריה של הגאוגרפיה
פרופ' אמריטוס משה ענבר
פרופ' אמריטוס משה ענברinbar@geo.haifa.ac.il
גיאולוגיה; גיאופיסיקה ימית
פרופ' אמריטוס ארנון סופר
פרופ' אמריטוס ארנון סופר
גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה צבאית; דמוגרפיה; גאוגרפיה של המזרח התיכון; מיקום תעשיות.
פרופ' אמריטוס אמציה פלד
פרופ' אמריטוס אמציה פלדpeled@geo.haifa.ac.il
מערכות מידע גאוגרפי; חישה מרחוק; גיאודזיה, מיפוי ומפות.
פרופ' אמריטוס יעקב מעוז
פרופ' אמריטוס יעקב מעוז
תכנון ופיתוח כפרי ,עורך ראשי של אופקים בגיאוגרפיה.
פרופ' אמריטוס סטנלי ווטרמן
פרופ' אמריטוס סטנלי ווטרמן
גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה תרבותית
פרופ' אמריטוס ברוך קיפניס, ז
פרופ' אמריטוס ברוך קיפניס, ז"ל
דינאמיקה של מערכות עירוניות; ערי עולם; השפעת הגלובליזציה והעידן הפוסט תעשייתי על המרחב העירוני; מאפיינים גאוגרפיים של סגנון החיים של החברה בת זמננו; תכנון עירוני, אזורי ולאומי.
פרופ' אמריטוס אהרן קלרמן
פרופ' אמריטוס אהרן קלרמן
גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, חברה ומרחב, גאוגרפיה של ישראל
פרופ' אמריטוס יהודה חיות
פרופ' אמריטוס יהודה חיות
גאוגרפיה של תחבורה; גאוגרפיה כלכלית; גאוגרפיה של ספנות ונמלים
פרופ' אמריטוס נורית קליאוט
פרופ' אמריטוס נורית קליאוט
גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה חברתית; לימודי סביבה; היסטוריה ופילוסופיה של הגיאוגרפיה; ארגון מחקר, היבטים שונים של חקר התיירות
פרופ' אמריטוס מיכה קליין
פרופ' אמריטוס מיכה קליין
מורפולוגיה חופית וחופי ישראל; האדם והנוף - המעבדה הישראלית; מורפולוגיה של אגני היקוות
פרופ' אמריטוס חיים קותיאל
פרופ' אמריטוס חיים קותיאלkutiel@geo.haifa.ac.il
אקלים, שינויים באקלים, אי ודאות אקלימית, סופות אבק.
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE