ראש החוג וסגל מנהלי

פרופ׳ לאה ויטנברג
ראש בית ספר למדעי הסביבהפרופ׳ לאה ויטנברגleaw@geo.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249609 (53609)
דורית מזרחי
מרכזת לימודי תואר שני ומחקר מקדיםדורית מזרחיdmizrahi@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288106 (58106)
ויקי סירוטה
מנהלנית בית הספר למדעי הסביבהויקי סירוטהvsirota@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249618 (53618)
נגה יוסלביץ'
גרפיקאיתנגה יוסלביץ'nogayos@geo.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240028 (52028)
 לימור פרסקו
מרכזת לימודי תואר ראשון ואחראית סיורים בית ספריים לימור פרסקוlfresco@univ.haifa.ac.il
טלפון : 04-8240020 (52020)
ולד זגובה
אחראי מעבדותולד זגובהvlad@hevra.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240144 (52144)
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE