להלן לו"ז של הסמינר החוגי לסמסטר הקרוב.

כרגיל הסמינר יתקיים בימי ה' בין השעות 12:15-13:30 בחדר 8001. 

לו"ז הסמינר מופיע בקובץ להלן. ניתן להוריד ולהדפיס, לנוחיותכם. 


pdf logo