חדש בחוג!

תואר ראשון בשנתיים החל משנת הלימודים תשע"ח. 

 

תואר ראשון – גאוגרפיה ולימודי סביבה – מסלול חד חוגי -  דו שנתי - 201121-17-01 

או

תואר ראשון – גיאוגרפיה ולימודי סביבה - מסלול דו חוגי  – דו שנתי – 201120-17-01

 

לקבלת פרטים נוספים בנוגע לתוכניות התואר הראשון בחוג הנכם מוזמנים ליצור קשר עם גב' לימור פרסקו, מרכזת התואר הראשון במזכירות החוג

טלפון: 04-8240020, דוא"ל :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.