בצורות בישראל

בצורות בישראל

נסקרו בצורות אקלימיות של שלוש שנים רצופות או שנים של בצורת קיצונית באזורים שונים של הארץ. הימצאותה של ישראל באזור צחיח למחצה, הובילה לכך שמדינת ישראל נפגעה מבצורת בשכיחות גבוהה יחסית, הגורמת לפגיעה קשה במשק המים של ישראל והסבת נזקים משמעותיים לחקלאות.

משנת 1948 התרחשו ארבע תקופות בצורת ממושכות, הקיצונית ביותר בין השנים 1999-2001 ובה זרימת הירדן היתה הנמוכה ביותר במשך שלוש שנים מאז תחילת המדידות. מפלס הכנרת ירד ל 214.90- מ' המפלס הנמוך ביותר במאה השנים האחרונות. רמת הפגיעות גדלה עם הגברת צריכת המים והלחץ על מקורות המים, אך הקמת מפעלי ההתפלה מקלים על המחסור במים.


 

 

תאריךאירועמיקוםמקורמידע נוסף
2017 נזקי בצורת במיוחד בגליל ובגולן. הערכה ראשונית - מעל 100 מיליון ש"ח גליל הדף הירוק ק1
2016

זו השנה השלישית הרציפה של משקעים מתחת לממוצע השנתי באגן הכנרת.

מחסור בגידולים חקלאיים, פגיעה באתרי טבע ובשמורות טבע בגליל ובכנרת, הגברת המליחות בכנרת

אגן הכנרת  השירות ההידרולוגי  ק1
2014 בצורת רחבי הארץ (צפונית לגדרה)  "מים והשקייה" גיליון 534 

ק1 ק2 ק3 ק4

1999-2001 בצורת צפון הארץ  מאמר מקור  מקורות
1989-1991 בצורת צפון הארץ מאמר מקור
1957-1962 בצורת צפון הארץ מאמר מקור
1932-1934 בצורת צפון הארץ מאמר מקור