על הפרויקט

מטרת המרכז למחקר ותיעוד אסונות טבע בישראל היא לחקור את אסונות הטבע אשר פוקדים את ישראל ולתעד אותם כדי להכין מסד נתונים שיעזור להפחית את הפגיעה וליצור הכנה לתופעה ולשיקום. פעילות זו תגביר ותחזק את החוסן הלאומי נוכח אירועים של אסונות טבע שאין אפשרות למנוע אותם אך ניתן להפחית את פגיעתם.

איסוף וארגון המידע על אסונות הטבע השונים - רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות יער, גלישות קרקע, בצורות וסערות חוף - ישמשו להכנת מסד נתונים לחוקרים, אנשי שטח ומקבלי החלטות מתחומים שונים בארץ ויהוו כלי חיוני לפעילותם. חשיבות מיוחדת למסד כזה נודעת לעוסקים בנושא במערכת החינוך על מנת להנחיל את הניסיון המצטבר לדורות הבאים.

המרכז מעוגן בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה וזכה למענק ראשוני מקרן מינרבה.

המרכז יקבל בברכה, ממוסדות או יחידים, כל מידע הקשור לאסונות טבע שהתרחשו בישראל בשנות המדינה  וגם בתקופות היסטוריות שונות.

בראש המרכז עומד פרופ' משה ענבר מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.