שטפונות

השטפונות הם אסונות הטבע החמורים ביותר שפקדו את מדינת ישראל מאז הקמתה.

שריפות יער

מספר שריפות היער בישראל נע בין 300 ל 700 בשנה.

סערות

סופת אבק, יובש, ברד כבד ושטפונות גורמים לנזקים קשים לחקלאות.

צוות

moshe inbarראש המרכז

פרופ' משה ענבר

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

אוניברסיטת חיפה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


rami zituni

צוות הקמה 

מר. רמי זיתוני

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

אוניברסיטת חיפה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


igor gufeldצוות הקמה

מר. איגור גופלד

צוות מיחשוב, פקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה